VERBİS Kaydı Zorunlu Mudur?

Ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenilen verilerin belirli şartlar dahilinde işlenmesi gerektiği ve bu şartlara uymayanlara karşı çeşitli yaptırımlar ön görülmüştür. Bu şartlardan biride belirli sınırların üstünde kalan şirketlerin VERBİS kaydının olması zorunluluğudur.

VERBİS yani Veri Sorumluları Sicili ülkemizde büyük miktarda veri işleyen şirketlerin veri sorumlularının bir sicile kayıt olması ve olası problemlerde hızlı bir şekilde önlem alınmasını amacıyla oluşturulan bir sistemdir.

VERBİS Kaydı Neden Zorunludur?

Bu sisteme aslen tüm veri sorumlularının kayıt olması ön görülmüşse de 10 kişinin üye olduğu bir web sitesinin veri sorumlusuna bile sicile kayıt olma zorunluğu getirmek işleyiş açısından çeşitli olumsuzluklar ortaya çıkarabileceği için kayıt zorunluluğu belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar;

 • Yılın en az 7 ayında 50 ve üzeri çalışanının sigorta kaydı olan şirketler
 • Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL üzeri olan şirketler

Bu şartlardan birini sağlayan bir şirketin VERBİS e kayıt olması gerekmektedir.

Bu kayıt kapsamında;

 • Veri Sorumlusunun kim olduğu
 • Ne tür kişisel veriler işlendiği
 • Verilerin güvenliği için alınan tedbirler
 • Hangi amaçla verilerin işlendiği
 • Verilerin yurt içi ya da yurt dışında kimlerle paylaşıldığı

Gibi soruların cevapları VERBİS sistemine kayıt edilmekte ve bu sayede kişisel verilerin güvende olması açısında çeşitli önlemler alınabilmektedir.

VERBİS Kaydı Olmamasının Sonuçları Nelerdir?

KVKK kapsamında valilikler bünyesinde oluşturulmuş olan kurullar bu tip ihlallerde yaptırım uygulamaya yetkilidir. Bu kurum tarafından kanun ve yönetmeliklerin ihlali durumunda doğrudan ihlal başına 100.000 TL’den aşağı olmamak üzere idari para cezası verilebilmektedir.

İhlal nedeniyle maddi-manevi zarara uğrayan kişisel veri sahipleri yaşadıkları mağduriyet neticesinde açtıkları hukuk davaları ile mağduriyetlerinin boyutuna göre uygun görülen bir tazminata mahkemeler tarafından hükmedilebilir.

Korunması gereken bir kişinin kişisel telefon numarasının ihlale konu olması ile sıradan vatandaşın mağduriyeti aynı olamaz. Bu ikisi arasındaki değerlendirmeyi yetkili mahkemeler yapmaktadır. Mahkemeler tarafından hükmedilebilecek tazminatın bir alt ya da üst sınırı bulunmamaktadır.

İhlal nedeniyle TCK ya da sair mevzuat kapsamında oluşan suçlar neticesinde ülkemiz ceza mahkemeleri tarafından ihlalin kapsamına göre 1 yıl, 3 yıl ya da 6 yıl hapis cezası verilebileceği gibi çok daha fazla ya da az ceza da verilebilmektedir. Bu durum yetkili mahkemeler tarafından karara bağlanmaktadır.

VERBİS Kaydı Olması Yeterli Midir?

VERBİS sistemine kayıt Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen yükümlülüklerden sadece biridir. Bu şart dışında pek çok şart daha bulunmaktadır. VERBİS kaydı yükümlülüklere uyulması açısından bir adım olarak kabul edilebilir. Fakat bu adım dışında pek çok düzenleme yapılması gerekmektedir.

Örneğin;

 • İşlenmek üzere veri alınması
 • Herhangi bir şekilde alınan verilerin sistemli bir şekilde işlenmesi
 • 3. kişiler ile paylaşılıp paylaşılmayacağı
 • Yurt dışındaki kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması
 • Verilerin silinme şartları

Gibi genel olarak sayabileceğimiz bilgilerin veri sahipleri ile paylaşılması ve bu konular açısından açık rızalarının alınması ve saklanması gerekmektedir. Ve yapılması gereken bu düzenlemelerin bir tarihi bulunmamaktadır. Şu anda hali hazırda veri işleyen tüm platformların bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartlara uyulmaması her bir kişi açısından ayrı bir ihlal oluşturup söz konusu cezalar ihlal başına verilmektedir.

Son derece önemli olan ve ihlali durumunda ciddi yaptırımlar doğurabilen kişisel verilerin güvenliği hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun internet sitesini ziyaret edebilir ya da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bizden danışmanlık alabilirsiniz.

KVKK kapsamında danışmanlık almak için web sitemizde bulunan iletişim bilgilerimizi kullanarak online ya da yüz yüze danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

Yorum Yap