Uluslararası telif hakkı ihlallerinde nasıl bir yol izlenmelidir?

  • Ev
  • Makaleler
  • Hukuk
  • Uluslararası telif hakkı ihlallerinde nasıl bir yol izlenmelidir?

Şartlara uygun olarak elde edilen telif hakları uluslararası organizasyonlar tarafından tüm dünyada korunma altına alınan haklardır. Telif hakkına sahip olunan bir eser ya da ürünün izinsiz kullanılması durumunda ortaya çıkan hak ihlallerine karşı; ülkelerin hukuk sistemleri ya da uluslararası organizasyonlar aracılığı ile çeşitli işlemler yapılabilir.

Ülkemizde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında koruma altına alınan telif hakları pek çok ülke de de benzer kanunlar ya da uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınmıştır. Pek çok ülkede telif hakkı iddia etmek için yasal bir dayanak belge gerekmemektedir. Bu durumda haksız ihtarlar ve dolandırıcılık faaliyetlerine neden olmaktadır.

Uluslararası telif hakkı ihlalleri özellikle internetin yaygınlaşması ile artmış ve son yıllarda yurtdışındaki firmalar tarafından ülkemizdeki firmalara çeşitli telif hakkı ihlalleri dayanak gösterilerek yasal ihtarlar çekilmekte ya da davalar açılmaktadır. Bunların bir kısmı haksız ya da art niyetli olsa da ciddi bir kısmı haklı nedenlere dayanan yasal işlemlerdir. Bu tip durumlardan en az zararla çıkmak için sürecin en başından itibaren profesyonellerle çalışmak gerekir.

İhtar Elime Ulaştıktan Sonra Ne Yapmalıyım?

Yurtiçi ya da yurtdışı kaynaklı telif hakkı ihlaline dair bir ihtar aldığınızda en başta bu ihtarın haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığının tespit edilmesi gerekir. Özellikle son zamanlarda artan dolandırıcılık vakalarında olduğu gibi art niyetli kişiler tarafından sahte ihtarlar gönderilmekte ve bu ihtarlarla haksız kazanç elde edilmeye çalışılmaktadır.

Gerçek bir sebebe dayandığı ve gerçek hak sahipleri ya da temsilcileri tarafından gönderildiği belirlenen ihtarlarda ihtardaki talepleri yerine getirme ya da dava açma yoluna gidilebilir. Ya da mevcut duruma göre hak sahipleri ile uzlaşma yoluna gidilebilir.

Telif hakkı ihlallerinde ihtar ve dava süreçlerini kişilerin kendi başlarına yönetmesi mümkündür. Fakat sürecin en az zararla sonuçlandırılıp bir çözüme kavuşturulması için fikri ve sınai haklar alanında uzman bir avukatla çalışmak en doğrusu olacaktır. Özellikle uzlaşma durumlarında taraflar arasında hakkaniyetli bir anlaşma tesis edilmesi hususunda uzman avukatların ciddi etkisi olmaktadır.

Telif Hakkı İhlalleri Nasıl Sonuçlanır?

Yurtdışı telif ihlali bildirimleri genellikle Perkins Coie, White & Case gibi hukuk firmaları tarafından, DMCA gibi uluslararası telif hakkı kuruluşları tarafından, Under Armour, Adobe gibi firmaların hukuk birimleri tarafından, ihlale maruz kalan firmaların ülkemizdeki temsilcileri aracılığıyla ya da doğrudan ihlale maruz kalan kişiler tarafından gönderilebilir. Bu bildirimler mail üzerinden gönderilebileceği gibi posta yolu ile de gönderilebilir.

Muhataba yapılan ilk bildirim sonucunda oluşabilecek 3 ihtimal vardır.

  1. Muhatap ihtara uyar. İstenilen şeyleri ya da mümkün olanları yapar. Süreç sonuçlandırılır.
  2. Muhatap ihtara uymaz. İhtarı görmezlikten gelir ya da olumsuz bir cevap verir. Sonrasında ihtarı yapan taraf süreci yargıya taşır. Ortada bir ihlal olup olmadığını yargı kurumları tespit eder ve bir karara varıp uygular.
  3. Muhatap ihtara uymaz. İhtarı görmezlikten gelir ya da olumsuz bir cevap verir. İhtarı yapan taraf süreci takip etmez ve herhangi bir davranışta bulunmaz.

Bu üç olasılığında gerçekleşmesi mümkün olsa da üçüncü olasılık en az rastlanandır. Eğer telif hakkı bildiriminde bulunan taraf bir şahıs değilse bu olasılığın oluşma ihtimali sıfıra a yakındır. Fakat sürece bir hukuk firması dahil oldu ise ihtara uyulmaması durumunda vakanın adli makamlara taşınması kesindir.

Genel olarak gönderilen ihtar metnine uyulması durumlarında şirketler, şirketlerin hukuk birimleri ya da hukuk firmaları tarafından sürecin sonlandırıldığı görülmektedir. Fakat şahıslar tarafından gönderilen bildirimdeki ya da ihtardaki isteklere uyulması sonrasında yeniden farklı talepler iletilebilmektedir.

Sonradan çıkan bu istekler bazen haklı olsa da haksız olma ihtimalleri de vardır. Tüm aşamalar gibi bu aşamada da ihtarın ve taleplerin haklı olup olmadığı ya da yasal bir zemine dayanıp dayanmadığının uzman bir avukat tarafından kontrol edilmesi faydalı olacaktır.

Öz Avukatlık Bürosu olarak başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye’deki davalarınızda yanınızdayız. Ticari hayatın her geçen gün zorlaştığı dünyamızda telif hakkı ihlali durumlarının hiç oluşmaması ya da hızlıca sonuca ulaştırılması ve adaletin sağlanması için çalışıyoruz. Bize internet sitemizdeki numaralardan ulaşıp bilgi alabilir ya da arzu ederseniz ofisimizde görüşmek için randevu alabilirsiniz.

Yorum Yap