Ses kaydı almak suç mudur?

Ses kaydı almak suç mu, izinsiz alınan ses kayıtları delil olur mu, telefon görüşmesini kaydetsem delil olur mu, bana hakaret eden birinin sesini kaydetmem suç olur mu?

Aleni ve herkese açık olmayan bir sesi, izinsiz olarak kayıt altına almak suçtur. Fakat bu kuralın istisnaları bulunmaktadır. İstisnaların uygulanıp uygulanamayacağı konusu;

  • Alınan kaydın neye ait olduğu,
  • Kaydın hangi şartlar dahilinde alındığı,
  • Ses kaydı alınmadığı durumlarda yaşanabilecekler,

gibi hususlara bakılarak yetkili merciler tarafından karara bağlanır.

Ayrıca sadece kaydın alınması değil söz konusu kaydın hangi amaçlarla kullanıldığı, paylaşılıp paylaşılmadığı gibi konular suçun cezasının artmasına ya da azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle eğer mantıklı bir sebebiniz yoksa, sahibinden izin almadan herhangi bir sesin kaydının alınması can sıkıcı sonuçlar doğurabilir.

İzinsiz Ses Kaydı Alınmasının Suç Olmadığı Haller Nelerdir?

Temel olarak bir zorunluluk halinin olması izinsiz ses kaydı almanın hukuka aykırı olması durumunu ortadan kaldırabilir. Örneğin;

  • Söz konusu suçu ispat etmek için ses kaydı almaktan başka bir çözümün olmaması,
  • Haksız saldırının tesadüfen ve aniden gerçekleşmesi,
  • Haksız saldırıyı önlemek için o anda adli makamlara başvuru imkanının bulunmaması,
  • Delillerin muhafaza altına alınmasını sağlamak amacıyla ses kaydı alınması

Bu gibi durumlarda izinsiz ses kaydı alınabilir. Fakat ses kaydının izinsiz alınması hukuka aykırı olmasa bile söz konusu kaydın adli merciler dışında birileri ile izinsiz olarak paylaşılması hukuka aykırıdır. Bu izinsiz alınan kayıtlar sadece bir vakanın ya da suçun adli merciler önünde ispatlanması amacıyla kullanılabilir. Başka bir amaçla kullanılması hukuka aykırıdır.

İzinsiz Alınan Ses Kayıtları Delil Olur Mu?

İzinsiz ses kaydı alınması bazı istisnalar dışında hukuka aykırıdır. Ve hukuka aykırı yollara elde edilen bir şeyde delil olarak kullanılamaz. Fakat yukarıda açıkladığımız sebeplerle izinsiz olarak alınan ses kayıtları yargı organları ve karar vericiler nezdinde delil olarak kabul edilebilir.

Yukarıdaki şartların var olduğu bir olayla karşılaşırsanız, alabiliyorsanız ses kaydı almanız yaşadığınız hukuksuz olaya karşı yasal yollara başvurmanızı kolaylaştıracaktır. Fakat tekrar hatırlatmakta fayda var. İzinsiz ses kaydı alınmasının istisnası olsa da bu ses kaydının izinsiz paylaşılması suçunun bir istisnası yoktur. Alınan ses kaydı sadece yetkili mercilerle paylaşılabilir.

Öz Avukatlık Bürosu olarak Ankara ve çevresindeki davalarınızda yanınızdayız. Sizin için zaten zor bir durum oluşturan haksız fiile maruz kalma durumunun hızlıca sonuca ulaştırılması ve adaletin sağlanması için çalışıyoruz. Bize internet sitemizdeki numaralardan ulaşıp bilgi alabilir ya da arzu ederseniz ofisimizde görüşmek için randevu alabilirsiniz.

Yorum Yap